Hoe ziet deelname aan dit onderzoek eruit?

Aanmelding en toestemming: Als u mee wilt doen, kunt u contact opnemen met de onderzoekers (telefonisch of via e-mail). Eén van de onderzoekers zal u dan terugbellen om meer informatie te geven en met u te kijken of u deel kunt nemen. Als dit zo is en u zelf ook nog steeds wilt, zal u gevraagd worden hiervoor schriftelijk toestemming te geven. Dit gebeurt via een link, die u van ons krijgt via de e-mail.

Loting: Als u toestemming heeft gegeven, zal u gevraagd worden elektronisch een aantal vragenlijsten in te vullen. Deze vragenlijsten gaan over psychische klachten, mentale gezondheid, vermoeidheid, mindfulness, zelf-compassie, zorggebruik en kwaliteit van leven. Het invullen van deze vragenlijsten zal ongeveer 45 minuten duren. Na het invullen van deze vragenlijsten, zal het lot bepalen of u blended mindfulness, onbegeleide online mindfulness of gebruikelijke zorg zult krijgen. Als u terecht komt in de groep die in eerste instantie gebruikelijke zorg krijgt, kunt u na zes maanden alsnog een van de mindfulness trainingen volgen. Afhankelijk van de groep waarin u terecht komt, duurt meedoen met het onderzoek 12 dan wel 18 maanden.

Geloot naar blended of onbegeleide online mindfulnesstraining: U volgt de training waarin u terecht bent gekomen. Beide trainingen bestaan uit 8 sessies en een stiltedag. Voor de blended mindfulnesstraining volgt u een aantal sessies in een groep. De overige sessies zijn online, onder begeleiding van de mindfulness trainer. Voor de online onbegeleide mindfulnesstraining volgt u alle sessies online, zonder feedback. Na 3, 6, 9 en 12 maanden zal u gevraagd worden elektronisch dezelfde vragenlijsten in te vullen als bij het begin.

Geloot naar gebruikelijke zorg gedurende 6 maanden: U volgt zes maanden de gebruikelijke zorg, waarbij u gevraagd wordt na 3 en 6 maanden elektronisch dezelfde vragenlijsten als bij het begin in te vullen. Na 6 maanden zal u alsnog worden geloot in blended of onbegeleide online mindfulnesstraining. Vervolgens wordt u weer gevraagd 3, 6, 9 en 12 maanden na de start van de mindfulnesstraining elektronisch de vragenlijsten in te vullen.

Wanneer kan ik meedoen aan het onderzoek?

U kunt aan dit onderzoek meedoen als u:

  • Kanker heeft, of in het verleden heeft gehad. Het soort tumor en stadium maken niet uit.
  • Bekend bent met een computer, en toegang hebt tot internet.
  • Goed Nederlands spreekt en begrijpt.
  • Bereid bent aan mee te doen aan een mindfulnesstraining (blended/onbegeleid online).

U kunt niet meedoen aan dit onderzoek als u:

  • Al eerder hebt meegedaan aan een mindfulness trainingen (meer dan 4 sessies).
  • Ernstige psychische klachten heeft (psychose, manie, suïcidale gedachten).